WSE overall status

WSE overall status

HTTP

HTTP

SMTP
 

SMTP

 

Confluence

Confluence

HTTPS

HTTPS

POP3

POP3

IMAP

IMAP

SSH

SSH

SSH

SSH

CPU Load

Server1

Server1

Monitoring

Monitoring

Backup

Backup

Backup

Backup

SecuredBackup

Secured
Backup

Network Usage

Jira

Jira